user_mobilelogo

Herkomst van de naam Hoberlis: 

De betekenis van de naam Hobbyclub Hoberlis:
Ho = hobbyclub ber = berlinde lis = lisette    

Samen is dit Hoberlis

De Knop Lisette en  Vercauteren Berlinde zijn op het einde van 1999 gestart met het maken van het kerststuk.

Welke door ging in het oude Rode Kruislokaal in de Plaisantstraat.  Dit gebouw op zich was daarvoor oud schoolgebouw.

Officiële start

De officiële start was dan februari 2000 op de Kruisstraat in het oude schooltje van de gemeente  en gevestigd in de Weststraat.

Daar zijn we gebleven tot men het ging renoveren en er daardoor  geen plaats meer voorhanden was .

Vervolgens zijn we naar het 't Huizeken uitgeweken welke gevestigd was in de Opperstraat te Moerbeke.  Hier was de vzw 't Huizeken gevestigd en deze verhuurden hun locatie .

We hebben daar verbleven van September 2009 tot November 2016  Dit huis bood ons ruime mogelijkheden ook wat betrof de opslag van ons velz reserve materiaal alsook qua accomodatie waar de activiteiten konden doorgaan.

Het pand was dringend aan renovatie toe en doordat de kosten te hoog opliepen werd door de Vzw besloten om 't Huizeken te verkopen en daardoor konden er geen activiteiten meer doorgaan .

Nu hebben we onderdak in de Begonialaan 23  te Moerbeke waar we terug in aangename omstandigheden kunnen verderwerken.


Reken zelf maar uit hoelang we al bezig zijn.

Werking

We komen om de 14 dagen samen na de middag van 13 uur tot 16 uur en ’s avonds van 19 uur tot 22 uur.
Ieder jaar tussen februari en maart hebben we een etentje met de leden en in augustus houden we een open deur weekend op dezelfde datum van het ambachtelijk weekend.

Daar staat alles tentoon wat de leden het hele jaar gemaakt hebben. Er worden ook demonstaties gegeven door de leden en niet leden.

Tot slot.


In 2008 is spijtig genoeg Lisette De Knop, ons bestuurslid van het eerste uur, plotseling overleden en waarna Linda Martens haar taak heeft overgenomen.

Overzicht vestigingsplaatsen.

Voormalig RK gebouw  in  de Plaisantstraat.

Dit gebouw maakte deel uit van de gemeenteschool in Moerbeke.

oud Rode kruis gebouw rode kruis

 

Eens dat de lagere school verhuisde naar de drongendreef in Moerbeke , werd dit gebouw voor andere zaken aangewend.

Zo was er lange tijd een maalderij van meel in gehuisvest.

Later kwamen hier meerdere organisaties hub intrek nemen.

Zoals de aquatiumclub welke hier ook hun jaarlijkse tentoonstellng organiseerde . En dit tijdens de jaarlijkse cavalcade.

Zoals eerder vermeld , starte Hoberlis in dit gebouw met hun werking.

 

 

 

 

 

 

Voormalige gemeenteschool in de Weststraat (Kruisstraat).

Oude school kruisstraat

 

Hier werd gebruik gemaakt van de achterste lokalen van deze voormalige gemeenteschool.

Deze school verloor haar functie als school waardoor de gebouwen leeg kwamen te staan.

Later werden de gebouwen gerestaureerd om ze nadien te beschikkibg te stellen als feestzaal.

Tijdens deze langdurige en ingrijpende verbouwing kon er geen gebruik gemaakt worden van deze lokalen.

Hierdoor diende er uitgekeken naar een nieuwe locatie.

 

 

 

 

't Huizeken in de Opperstraat

t Huizeneken voor hoberlis

 

 

't Huizeken is een vzw die  tot voor 2017  een huis beheerde waarin allerlei sociale en culturele activiteiten werden georganiseerd.

De VZW liet  toe dat andere organisaties  gebruik maakten van hun gebouw.

Dit was , gezien zijn locatie en ook de beschikbare ruimte , zeer interessant voor Hoberlis. Want naast de vergaderzaaltje konden ze ook beschikken over een kamer op het eerste verdiep waar ze al hun reserve materiaal konden opslaan.

Eind 2016 moest terug naar een andere locatie gezocht worden gezien dit gebouw verouderd was en de VZW een andere weg, zonder gebouw,  wilde inslaan.

Dit gebouw staat momenteel leeg en is in het bezit van een particulier.